HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

14. ročník konferencie: „European Public Health (EPH) Conference“ – registrácia otvorená

Aktualita

Registrácia na podujatie: „EPH Conference“ s termínom konania 10.-12.11 2021 je otvorená.

Cieľom konferencie je identifikovať účinné praktiky na eliminovanie dopadu COVID 19 v európskom zdravotníctve. Zdravotnícky sektor mal vo všeobecnosti obmedzený dosah na navrhovanie a vykonávanie základnej politiky verejného zdravotníctva vo vzťahu k pandémii. Očakávame a potrebujeme diverzifikované verejné zdravotníctvo s pracovnou silou pôsobiacou na nových a súčasne tradičnejších scénach.  Svet verejného zdravia sa mení, ale mnohé kľúčové oblasti zostávajú rovnaké. Relevantným výrazom sú „budúcnosti“ a nie „budúcnosť“. V riešení zložitých výziev súvisiacich s COVID 19 bude viac ako kedykoľvek predtým záležať na tom, ako sa rozhodneme budovať naše spoločnosti.

Hlavné témy konferencie:

  • Budúcnosť verejného zdravia v meniacom sa svete
  • Prax v oblasti verejného zdravotníctva, odborná príprava a pracovná sila
  • Komunikácia a verejné zdravie
  • Zmena klímy a verejné zdravie – dvojitá rola
  • Poučenie sa z pandémie a príprava na ďalšiu
  • Verejné zdravie, rovnosť a spravodlivosť, návrat k napredovaniu

Registrácia

Kompetné informácie

Zdroj: https://ephconference.eu, zverejnené: 13.4.2021, autor: zst