HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

136-miliónov SEK poskytnutých na materiálový výskum na Univerzite v Štokholme

Aktualita

Materiálový výskum na Univerzite v Štokholme. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Wallenbergova iniciatíva Materials Science for Sustainability (WISE) investuje celkovo 500-miliónov SEK do vybavenia a infraštruktúry na siedmich univerzitách vo Švédsku. Univerzita v Štokholme dostane 136-miliónov SEK na štyri výskumné platformy.

Investícia je najväčšia svojho druhu vo Švédsku. Zo štyroch výskumných platforiem na Univerzite v Štokholme, ktoré získajú finančné prostriedky, sú tri spojené s Katedrou chémie materiálov a životného prostredia a Katedrou organickej chémie a jedna je prepojená s Katedrou fyziky.

– Je fantastickou správou, že WISE sa rozhodla investovať také veľké investície do infraštruktúry pre materiálový výskum na Štokholmskej univerzite. Sme vďační, že Univerzita v Štokholme získala významný podiel z celej investície uskutočnenej WISE. Tieto nové výskumné platformy umožnia univerzite vyvinúť novú a výkonnú infraštruktúru pre materiálový výskum a budú prínosom pre veľký počet výskumníkov v tejto oblasti, uviedla Lena Mäler, dekanka Prírodovedeckej fakulty Univerzity v Štokholme.

Najväčšia investícia vo Švédsku do vedy o materiáloch

WISE je jednou z najväčších investícií do vedy o materiáloch vo Švédsku a je možná vďaka podpore Nadácie Knut a Alice Wallenbergovcov. Na boj proti klimatickým zmenám a na dosiahnutie trvalo udržateľného sveta sú naliehavo potrebné nové materiály a na urýchlenie prechodu k udržateľnosti sú potrebné špičkové výskumné infraštruktúry na lepšie pochopenie základov materiálov a na vývoj očakávaných riešení v oblasti zelených technológií.

– Hľadanie nových materiálov pre trvalo udržateľný svet možno dosiahnuť len lepším porozumením. Materiáloví vedci využívajú výskumné nástroje vo forme spektrometrov, mikroskopov a iných nástrojov na objavovanie a pochopenie základných vlastností materiálov. Sme veľmi nadšení z tejto investície do výskumných technologických platforiem a sme presvedčení, že budú mať obrovský vplyv na dosiahnutie udržateľnej budúcnosti, uviedli Magnus Berggren a Olle Eriksson, riaditeľ a zástupca riaditeľa WISE.

Viac informácií:

SEK 136 millions granted to materials research at Stockholm University

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.su.se, zverejnené: 25. 1. 2024, autor: rpa