HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

12 verejných konzultácií: Povedzte svoj názor na budúce smerovanie partnerstiev vo vede a výskume v EÚ

Aktualita

Ako môže EÚ najlepšie podporiť zmysluplný výskum a inovačné partnerstvá s priemyslom?

Ako nastaviť pravidlá spolupráce členských krajín EÚ navzájom a s inými partnermi (stakeholders)?

Teraz môžete vyjadriť svoj názor na 12 navrhovaných inštitucionálnych partnerstiev vo VaV,  ktoré by mali prebiehať v novom programe Horizont Europe (2021-2027). Čítajte viac – Have your say on the next generation of ambitious research and innovation partnerships.    

Navrhované partnerstvá sú

Všetky uvedené konzultácie (prieskumy) sú otvorené do 6. novembra 2019