HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzvy z oblasti ENERGY sú otvorené do septembra

Aktualita

Dňa 5. mája 2020 boli otvorené ďalšie témy z Pracovného programu SC3 Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia týkajúce sa obnoviteľných zdrojov energie, nízkouhlíkových energetických riešení, medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu nových biopalív a alternatívnych obnoviteľných palív.

Na 12 tém (topics) je spolu vyčlenených 112 M€. Všetky témy sú jednokolové, t.z. že pri podávaní projektu musíte predložiť úplne znenie návrhu v stanovenom termíne.

Konečný termín na predloženie projektových návrhov je stanovený na 1. septembra 2020. Prehľadný zoznam tém v oblasti SC3 – Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia otvorených 5. mája 2020:

Call Ref:TopicType of actionBudget Available(€ million)
LC-SC3-NZE-6-2020Geological Storage PilotsRIA14
LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020Social Sciences and Humanities (SSH) aspects of the Clean-Energy TransitionRIA10
LC-SC3-CC-7-2020European Energy and Climate Modelling Forum (2020-2024)RIA5
LC-SC3-RES-20-2020Efficient combination of Concentrated Solar Power and desalination (with particular focus on the Gulf Cooperation Council (GCC) region)IA10
LC-SC3-RES-34-2020Demonstration of innovative and sustainable hydropower solutions targeting unexplored small-scale hydropower potential in Central AsiaIA10
LC-SC3-RES-3-2020International Cooperation with USA and/or China on alternative renewable fuels from sunlight for energy, transport and chemical storageRIA10
LC-SC3-RES-25-2020International cooperation for Research and Innovation on advanced biofuels and alternative renewable fuelsRIA5
LC-SC3-RES-36-2020International cooperation with Canada on advanced biofuels and bioenergyRIA5
LC-SC3-ES-13-2020Integrated local energy systems (Energy islands): International cooperation with IndiaIA9
LC-SC3-SCC-2-2020Positive Energy Districts and Neighbourhoods for urban energy transitionsERANET5
LC-SC3-CC-9-2020Industrial (Waste) Heat-to-Power conversionIA14
LC-SC3-NZE-5-2020Low carbon industrial production using CCUSIA15
  TOTAL112

Zdroj: INEA, Zverejnené: 14.5.2020, mit