HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

11. výročné fórum EUSDR

Aktualita

11. výročné fórum EUSDR. Zdroj: https://danube-region.eu

11. výročné fórum EUSDR (Stratégie EÚ pre dunajský región), ktoré spoločne organizujú ukrajinské predsedníctvo EUSDR, bývalé slovenské predsedníctvo EUSDR, Európska komisia a Danube Strategy Point, s finančnou podporou Dunajského nadnárodného programu, sa uskutoční v dňoch 19. – 20. októbra 2022 v Košiciach.

Výročné fórum EUSDR sa bude konať v hybridnom formáte.

Celé výročné fórum bude streamované, aby sa umožnila online účasť. Online účastníci budú mať možnosť interaktívne sa zapojiť do diskusií prostredníctvom online platformy.

Predbežný program a predbežná registrácia

Zdroj: https://danube-region.eu, zverejnené: 9. 8. 2022, autor: rpa