HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

100 mil. Eur v novom investičnom fonde pre energetické projekty

Aktualita

Európska komisia a organizácia Breakthrough Energy vedená Billom Gatesom podpísali memorandum o porozumení s cieľom zriadenie nového investičného fondu „Breakthrough Energy Europe“. Fond má pomáhať európskym spoločnostiam s vývojom prelomových technológií založených na čistej energii a ich uvedením na trh. Aj týmto krokom Komisia pokračuje v boji proti negatívnym dopadom zmeny a prispieva k plneniu cieľov Parížskej dohody. K spusteniu programu by malo dôjsť v roku 2019. Celkový rozpočet fondu je 100 miliónov eur, pričom polovicu prostriedkov venuje organizácie Breakthrough Energy a druhá polovica pôjde z InnovFin.