Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Výzvy

Výzvy a témy

Podanie projektového návrhu v programe Horizont 2020 v sebe nesie niekoľko nevyhnutných po sebe idúcich krokov. Na začiatku je potrebné mať nejakú unikátnu inovatívnu myšlienku či zámer. Následne je treba nájsť a správne vybrať pre danú myšlienku výzvu. Po dôkladnom preštudovaní podmienok výzvy treba nájsť partnerov a vytvoriť medzinárodné konzorcium a až následne podať projektový návrh v očakávaní, že Váš projekt zvíťazí a od EK získate peniaze na jeho realizáciu.

Vstupnou bránou pre hľadanie grantových možností je portál Funding & tender opportunities, ktorý slúži na vyhľadávanie tendrových a projektových výziev, a to na základe zverejnených výziev (Calls) po publikovaní Pracovného programu pre danú oblasť. Každá výzva sa v Horizonte 2020 delí na témy (Topics). Po kliknutí na konkrétnu výzvu na portáli Funding & tender opportunities, uvidíte zoznam všetkých tém, ktoré spadajú do tejto výzvy. Po kliknutí na jednu z tém zo zoznamu, sa dostanete na stránku konkrétnej témy aj s príslušnými informáciami potrebnými pre podanie projektového návrhu.

Na portále môžete vyhľadávať aj tak, že zadáte kľúčové slovo do príslušného okna pre Search. Zároveň však musíte zadať aj kritérium, že chcete vyhľadávať granty (Grants) v programe Horizont 2020 (H2020). Výsledkom vyhľadávnie je zoznam výziev a tém.  Keď kliknete na názov témy, dostanete sa na stránku konkrétnej témy, kde nájdete užitočné informácie pre Váš projektový návrh.

Stránka výzvy:

  • najnovšie informácie a aktualizácie k výzvam,
  • súhrn výzvy, ktorý popisuje spoločný vedný odbor alebo spoločenský problém, alebo inovácie, ktoré majú dané témy riešiť.

Stránka témy:

  • najnovšie informácie a aktualizácie k danej téme,
  • identifikačné údaje k téme,
  • informáciu o Pracovnom programe a type akcie (projektu)
  • informáciu o požadovanej úrovni pripravenosti technológie (Technology Readiness Level – TRL)
  • podrobný opis rozsahu témy, očakávaný dopad, podmienky témy, vrátane jej výberových a hodnotiacich kritérií,
  • .pdf šablóny formulárov, ktoré budete vypĺňať v systéme elektronického podania projektových návrhov,
  • prístup k elektronickému podávaniu návrhov
  • podporné služby, ktoré je možné použiť pri príprave projektového návrhu konkrétnej témy

Pozrite si video o základných princípoch fungovania programu Horizont 2020