Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie

Vedúce postavenie priemyslu

Téma “Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy a biotechnológie” je zameraná na udržanie a posilnenie vedúceho postavenia európskeho priemyslu – a tiež na reindustrializáciu Európy. Cieľom je dosiahnuť to prostredníctvom výskumu, technologického vývoja, demonštračných činností a inovácie v oblasti tzv. kľúčových a prielomových priemyslených technológií (KET) vrátane priemyselných biotechnológií.

Snahou je hľadať riešenia čo najbližšie priemyselnému a trhovému  uplateniu, vrátane oblastí zahrnutých v oblasti Spoločenských výzviev.

Téma je rozdelená na tri časti:

  • Nanotechnológie, pokročilé materiály a podporné aktivity pre KET;
  • Priemyselné biotechnológie;
  • Tri prierezové aktivity – výskumné verejno-súkromné partnerstvá:  FoF (Továrne budúcnosti), EeB (Energeticky úsporné budovy) a SPIRE (Udržateľný spracovateľský priemysel)

Primárne ciele oblasti NMP:

  • Prekonávanie bariér medzi nanotechnologickým výskumom a trhom, bezpečnostné hľadiská aplikácií založených na nanotechnológiách a podpora regulačných opatrení;
  • Nanotechnológie a nové materiály pre personalizovanú zdravotnú starostlivosť;
  • Výrobné postupy a materiály pre nízkouhlíkové technológie a vyššiu energetickú účinnosť;
  • Vyššie využitie obnoviteľných zdrojov vo výrobe;
  • Flexibilné výrobné technológie so zvýšenou energetickou a materiálovou efektivitou pri súčasnej redukcií odpadov, efektívnejšie využívanie vstupov a recyklácie;
  • Výrobné procesy založené na biotechnológiách podporujúce budúce inovácie, konkurencieschopnosť a udržateľný rozvoj.

Aktualizovaný/nový pracovný program 2018 - 2020 bol zverejnený 2.júla 2019 a zároveň boli zaktualizované aj výzvy na portáli.

Dušan Janičkovič  
Telefón: +421 2 5941 0563
E-mailová adresa:

dusan.janickovic@savba.sk

Organizácia: Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica: Lamačská cesta 8/A
Mesto: Bratislava
PSČ: 811 04

Etické otázky v Horizonte 2020

Odpovede na všeobecné otázky k projektom môžete nájsť v časti právnych a finančných otázok.

Pre všetky oblasti Horizontu 2020 môžete nájsť najčastejšie kladené otázky na stránkach Európskej komisie, kde ich môžete selektovať podľa Vašej oblasti záujmu.

 

V prípade, že ste svoju otázku nenašli, neváhajte kontaktovať príslušný Národný kontaktný bod alebo priamo Európsku komisiu prostredníctvom jej Research Enquiry Service.

NMP TeAm

NMP TeAm je stránka európskej siete národných kontaktých bodov pre NMP. Nájdete tu aktuality, dokumenty, informácie o výzvach a služba Partner Search pre oblasť NMP.

Key Enabling Technologies
Key Enabling Technologies je stránka EK venovaná tematickej oblasti NMP a RFCS and  programu Horizont 2020.