Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Zdravie, demografické zmeny a dobré životné podmienky

Podujatia

Health Net NCP 2.0 spoločne s Enterprise Europe Network v Chorvátsku organizuje medzinárodný brockerage event Horizontu 2020 na tému „Zdravie, demografické zmeny a dobré životné podmienky“, ktorý sa uskutoční v Záhrebe, dňa 19. januára 2017.

Zapojte sa do podávania návrhoch v H2020 v oblasti zdravie!

Toto podujatie vám pomôže vypracovať svoj návrh do výziev z pracovného programu Zdravie 2016-17, ktorý budú otvorené v roku 2017. Nenechajte si ujsť túto príležitosť!

Prečo sa zúčastniť?

  •     Získajte všetky potrebné informácie o nadchádzajúcich výzvach Horizontu 2020 v oblasti Zdravie a síce na tému « Zdravie, demografické zmeny a dobré životné podmienky »;
  •     Môžete sa priamo opýtať zástupcu Európskej komisie na budúce výzvy v programe Horizont 2020
  •     Môžete prezentovať svoje inovatívny projekt pred medzinárodným publikom a objaviť ďalších účastníkov pre ‚riešenia a technológie
  •     Stretnúť sa a nájsť partnerov z celej Európy ale i mimo nej do budúceho konzorcia

Cieľové publikum

Každý žiadateľ pre výzvu programu Horizontu 2020 tak z oblasti firiem, vysokých škôl, výskumných a technologických organizácií, mimovládnych organizácií a združení pacientov atď.

Účasť na akcii je zdarma.

Zaregistrujte sa čo najskôr, registrácia je otvorená do 16. decembra (registrácia sa môže uzavrieť skôr, ak bude dosiahnutá kapacita).