Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Smart Cities Informačný deň a brokerage event EK

Podujatia

EK organizuje informačný deň a následný brokerage event pre oblasť Smart Cities and Communities. Viac informácií nájdete na stránkach podujatia.