Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

SAVE THE DATE: Konferencia – Vplyv spoločenských vied a humanitných vied na európsky výskumný program

Podujatia

Upozorňujme Vás na jesennú konfereciu, ktorá sa bude týkať spoločenských oblastí a uskutoční sa vo Viedni počas rakúskeho predsedníctva Rade EÚ. Poznačte si do kalendárov!

V dňoch 28. – 29. novembra 2018 sa vo Viedni v spolupráci s rakúskym predsedníctvom Rady EÚ uskutoční konferencia „Vplyv spoločenských vied a humanitných vied na európsky výskumný program – hodnotenie SSH v misiách zameraných na výskum“.

Viac informácií nájdete na web stránkach podujatia.

POZOR: Výzva na predkladanie príspevkov a posterov je otvorená, deadline na predloženie príspevkov a posterov bol predĺžený do 17. júna 2018.

/HORIZONT_2020/Spolocenske_oblasti/SSH_Conference_Call_for_videos.pdf target=“_blank“>Výzva na predkladanie videí /HORIZONT_2020/Spolocenske_oblasti/SSH_Conference_Abstract_informed_consent.docx target=“_blank“>deadline: 15.júl 2018