Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

NoGAP Brokerage Event

Podujatia

Platforma NoGAP hľadá nové nápady, ktoré by mohli mať strategický a významný vplyv na odvetvie energetiky v a regióne Východného partnerstva. Ak ste výskumný pracovník / alebo podnikateľ z Európskej únie alebo regiónu Východného partnerstva, odporúčame Vám zúčastniť sa na tomto podujatí.