Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Medzinárodný tréning o hodnotení projektov v oblasti Zdravie

Podujatia

Tréning sa bude zaoberať témou ako vytvoriť hodnotu prostredníctvom odborného riadenia a využívania IP s osobitným zameraním na šetrenie v oblasti zdravotníctva a biotechnológií. Nakoľko pôjde o veľmi praktický a komplexný tréning,  účastníci budú oboznámení s centrálnymi koncepciami a stratégiami o tom, ako premeniť intelektuálne aktívum na hodnotu vytvárajúcu inováciu a zvýšiť impact. Okrem toho budú poskytnuté konkrétne príklady použitia IP ako strategického nástroja a ako previesť inovatívne myšlienky do hodnotných aktív. Podujatie je určené najmä malým a stredným podnikom a výskumným pracovníkom, ktorí majú záujem využiť Horizont 2020 viac strategicky, aby posilnili svoje inovačné kapacity.

Cieľová skupina: malé a stredné podniky, výskumní pracovníci v oblasti zdravia a biotechnológií

Registrácia je zdarma, ale povinná do 2.5.2017. Registrujte sa.