Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Medzinárodný informačný deň pre SPACE, Praha

Podujatia

Dovoľujeme si Vás pozvať na Medzinárodný informačný deň pre SPACE, který bude v Prahe a predstaví  informácei o plánovaných výzvách H2020 v oblasti SPACE pre rok 2017.

Akce prebehne v dňoch 4. – 5. 10. 2016 v priestoroch Nové radnice, Magistrát hl. města Prahy, Mariánské náměstí, Praha 1 

 

Viac informácií tu:

http://www.h2020.cz/cs/vedouci-postaveni-evropskeho-prumyslu/technologie/vesmirne-aplikace/akce/international-space-information-day-2016

http://www.spaceinfoday.eu/h2020-space-infoday/pages/14920-information-day-prague