Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Medzinárodná konferencia a burza partnerov Smarter region

Podujatia

Medzinárodná konferencia a burza partnerov Smarter region je určená pre širokú škálu spoločností, univerzít a výskumných pracovníkov z celej Európy, ktorí majú záujem o zdieľanie nových projektových nápadov a hľadanie spolupráce. Účastníci si môžu vopred dohodnúť bilaterálne stretnutia (cca 20 minút/stretnutie).

Registrovať sa môžete tu.

Registrovať a predložiť profil organizácie môžete do 26. septembra 2017, 12:00 hod.