Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Information days Horizon 2020 Societal Challenge 5 „Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials“ – 2020 topics

Podujatia

 • Začiatok
  16.09.2019, 12:30
 • Koniec
  17.09.2019, 16:30
 • Typ podujatia
  Informačný deň
 • Organizátor
  EASME
 • Miesto konania
  European Commission, Charlemagne Building, Rue de la Loi/Wetstraat 170, B-1000 Brussels
 • Štát
  Belgicko
 • Odkaz na webovú stránku

Informačné dni organizované agentúrou EASME sú určené potenciálnym žiadateľom o podporu z programu HORIZONT 2020 – oblasť SC5 „Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny“.

Informačné dni Európskej komisie zamerané na aktuálne výzvy programu H2020 sa uskutočnia v dňoch 16. a 17. septembra 2019 v Bruseli. Súčasťou podujatia sú aj partnerské stretnutia (tzv. matchmaking), na ktoré si z vopred uverejnených profilov registrovaných účastníkov môžete vybrať partnerov k bilaterálnym rokovaniam. Neváhajte a registrujte sa už dnes!

Program podujatia aj registrácia je sprístupnená na oficiálnej stránke Informačných dní.

Paralelné sekcie prezentácií v druhý deň podujatia budú venované aktuálnym výzvam v oblastiach dekarbonizácie, adaptácii na klimatické zmeny, surovinám, cirkulárnej ekonomike, ekoinováciám, prírodným zdrojom a prierezovým aktivitám:

Parallel session 1 – Decarbonisation and Climate adaptation

Parallel session 2 – Raw Materials

Parallel session 3 – Eco-Innovation

Parallel session 4 – Climate Action (Polar/ Cryosphere, Knowledge gaps, Earth Observation)

Parallel session 5 – SPIRE

Parallel session 6 – Natural Resources

Zdroj: EASME, verejnené 25.6.2019, mit