Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Informačný deň pre oblasť Bezpečná, čistá a efektívna energia

Podujatia

 • Začiatok
  14.5.2014, 13:00
 • Koniec
  14.5.2014, 17:00
 • Typ podujatia
  Seminár
 • Organizátor
  CVTI ST
 • Miesto konania
  CVTI SR
 • Štát
  Slovensko
 • Odkaz na webovú stránku

Dňa 14.5.2014 o 13:00 hod. v Konferenčnej sále Centra vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8, v Bratislave sa uskutočnil informačný deň Európsky výskum a inovácie v oblasti energie.

Podujatie bolo určené pre všetkých, ktorí sa zaoberajú výskumom a inováciami, či už z akademického sektora, alebo súkromného sektora a malých a stredných podnikov, ktorých zaujíma rámcový program EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 pre oblasť Bezpečná, čistá a efektívna energia.

Boli predstavené pravidlá programu, výzvy i možnosti zapojenia sa do projektov a príklady úspešných projektov z predchádzajúceho programového obdobia.