Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

ESCC TRAINING COURSE

Podujatia

ESCC (Koordinácia európskych vesmírnych zložiek) tréning

Dovoľujeme si Vás informovať o konani ESCC tréningu dňa 10.5.2017 od 9:30 v Holandsku.

Agenda kurzu bude zahŕňať rozsah aktivít ESCC vrátane systému špecifikácií ESCC a kvalifikácie komponentov ESCC a procesu certifikácie výrobcov.

Kurz sa zameria najmä na nasledujúce témy:

Čo je ESCC a ako súvisí s vesmírnym priemyslom v Európe?
Organizácia ESCC (úlohy, ktoré majú národné vesmírne agentúry, európski výrobcovia vesmírneho priemyslu a výrobcov komponentov),
Riadenie ESCC (politika, stratégia, implementačné procesy).
Systém špecifikácie ESCC. Jej hlavné špecifikácie a oblasti jej rastu.
Vyhodnotenie a kvalifikácia ESCC podrobne.
Prístup ku kvalifikácii ESCC.
Najnovší vývoj: Schválenie spôsobilosti ESCC.
Zabezpečenie kvality v ESCC.

Je potrebné sa registrovať na adrese secretariat@escies.org. Uveďte svoje celé meno, názov pozície a názov spoločnosti. Uveďte do  predmetu e-mailu: „Registrácia pre kurz ESCC“. Spätne Vám potvrdíme vašu registráciu (váš prístup k ESTEC bude povolený iba vtedy, ak potvrdíme vašu registráciu!).

Registrácia je bezplatná.