Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Energy virtual info day

Podujatia

Informačný deň pre oblasť Energia predstaví výzvy na rok 2019:

Obnoviteľné zdroje energie

Zachytávanie a uskladnenie uhlíka

BatérieUdalosť bude možné sledovať virtuálne počas internetového vysielania, registrácia pre získanie odkazu bude spustená 3.9.2018.  Po skončení vysielania bude k dispozícii nahrávka.