Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Brokerage event – Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia

Podujatia

Brokerage event v oblasti energetiky pre Horizont 2020 sa uskutoční ako sprievodné podujatie Top Innovation fóra.

Registrácia otvorená do 28. novembra 2014.

Viac informácií nájdete na stránkach podujatia.