Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Advanced Training Course on Intellectual Property, Technology Transfer and Licensing

Podujatia

Školenie je určené pre štátnych zamestnancov transferu technológií, vrátane odborníkov pracujúcich v úradoch transferu technológií, národné a regionálne úrady duševného vlastníctva a vedecko-technické ministerstvá. Vďaka integrovanému a praktickému prístupu, je podujatie samozrejme určené aj právnikom a ekonómom.