Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Vyjadrenie záujmu pre hosťujúcich výskumných pracovníkov

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"

Potenciálni žiadatelia musia spĺňať podmienky stanovené vo výzve Marie-Sklodowska-Curie-Akcie pre jednotlivé štipendiá.

 
V termíne na predloženie návrhov do 11/09/2019 výskumník (*) musí spĺňať kritéria uvedené vo výzve.

/HORIZONT_2020/Partners_Profiles/2019/Expression_of_Interest_2019_03.pdf target=“_blank“>Viac informácie nájdete v tomto formulári