Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Workshop k výzvam Horizontu 2020 na rok 2015

Naše podujatia

Dňa 22.01.2015 od 9:00 do 11:30 hod. sa uskutočnil workshop o výzvach na rok 2015 ku všetkým oblastiam H2020. Workshop prebiehal formou okrúhlych stolov. Na workshope boli k dispozícii Národné kontaktné body a delegáti ku každej oblasti H2020.

  

PRIHLASOVANIE

 

podujatia/Vyber_foto_na_web_z_Info_dni/IMG_0294_-_kopia.JPG alt=“vyzvy 2015″ title=“vyzvy 2015″ />