Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Tour de ERA Žilina

Naše podujatia

P/HORIZONT_2020/2019/Tour_de_ERA_2019/Zilina/pozvanka_Tour_de_ERA_Zilina_pdf.pdf target=“_blank“>rvé zo série podujatí pod názvom Tour de ERA v Žiline. Európsky výskumný priestor (ERA) znamená jednotný výskumný priestor, ktorý predstavuje platformu vytvorenú za účelom zoskupenia a posilnenia výskumných úsilí na úrovni EÚ ich koordináciou s národnými a medzinárodnými iniciatívami.

 

Horizont_2020/pozvanka_cvti_era_web.png alt=“Tour de ERA“ width=“488″ height=“346″ />

 

Pôjde o 2-dňové podujatie v piatich vybraných slovenských mestách.

Prvý deň bol venovaný predstaveniu programov medzinárodnej spolupráce s dôrazom na Horizont 2020. Druhý deň sa venoval téme „Ako napísať dobrý projektový návrh H2020“.

 

Prvý deň: 26.3.2019 od 9.00h. do 16.00h.  

Podujatie bolo v úvode venované predstaveniu programov Európskeho výskumného priestoru (ERA) ako COST a Creative Europe, následne bol predstavený program Horizont 2020 a jeho 2 oblasti: Inteligentnej, ekologickej a integrovanej dopravy a Bezpečným spoločnostiam – ochrane slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov.

Cieľovou skupinou bola široká vedecko-výskumná komunita a verejnosť.

/HORIZONT_2020/2019/Tour_de_ERA_2019/Zilina/ERAtour_Zilina_doprava_bezpecnost.pptx target=“_blank“>Program prvého dňa

Prezentácie:

/HORIZONT_2020/2019/Tour_de_ERA_2019/Zilina/2019_03_26_ERA_Tour_Doprava_a_bezpecnost_UNIZA.pdf target=“_blank“>Inteligentná doprava v ERA – T.Kováčiková

/HORIZONT_2020/2019/Tour_de_ERA_2019/Zilina/ERA_Tour_MoTiV.pdf target=“_blank“>Projekt MoTiV – G.Lugano

/HORIZONT_2020/2019/Tour_de_ERA_2019/Zilina/Prezentacia_H2020_doprava_Tour.pdf target=“_blank“>Pracovný program a výzvy v oblasti Doprava – J. Šimkovič

/HORIZONT_2020/2019/Tour_de_ERA_2019/Zilina/SC7_vyzvy_-_na_zverejnenie.pdf target=“_blank“>Rady pre písanie projektov v SC7 – P.Beňo

/HORIZONT_2020/2019/Tour_de_ERA_2019/Zilina/European-Innovation-Council_Petrasova.pdf target=“_blank“>EIC – V.Petrášová

  

Druhý deň: 27.3.2019 od 9.00h.

Workshop: /HORIZONT_2020/2019/Tour_de_ERA_2019/ERAtour_workshop_v21032019.pptx target=“_blank“>Ako napísať dobrý projektový návrh H2020

   

Miesto: UNIZA, miestnosť Aula Datalan NG01, Univerzitná 1, 010 01 Žilina

 

Registrácia bezplatná a bolo potrebné sa registrovať na každý deň samostatne.

Potvrdením vašej registrácie bude spätný mail, keďže počet uchádzačov na podujatie Tour de ERA je limitovaný.

 

Nasledovať bude: 4.-5.4. – Banská Bystrica, 16.-17.4. – Košice, 25.-26.4. – Nitra, 29.-30.4. – Bratislava

Podrobný plán Tour de ERA a registrácie do všetkých miest.