Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Tour de ERA tour – Bratislava

Naše podujatia

V mesiaci apríl sme organizovali podujatie pod názvom Tour de ERA v Nitre. ERA – Európsky výskumný priestor (ERA) znamená jednotný výskumný priestor, ktorý predstavuje platformu vytvorenú za účelom zoskupenia a posilnenia výskumných úsilí na úrovni EÚ ich koordináciou s národnými a medzinárodnými iniciatívami.
 

Išlo o 2-dňové podujatie v piatich vybraných slovenských mestách.

Prvý deň bol venovaný predstaveniu programov medzinárodnej spolupráce s dôrazom na Horizont 2020. Druhý deň sa venoval téme „Ako napísať dobrý projektový návrh H2020“.

 

Prvý deň: 29.04.2019 od 9.00h. do 16.00h.  

Podujatie sa v úvode venovalo predstaveniu programov Európskeho výskumného priestoru (ERA), následne sa programu Horizont 2020 a  jeho oblastiam: Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia; Inovácie v malých a stredných podnikoch; Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny

Cieľovou skupinou bola široká vedecko-výskumná komunita a verejnosť.

Program 1. deň – Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia; Inovácie v malých a stredných podnikoch; Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny

Miesto: CVTI SR (2.posch), Lamačská cesta 8/A, Bratislava

 

Prezentácie:

/HORIZONT_2020/2019/Tour_de_ERA_2019/Bratislava/190429_SC5_KLIMA_aktualne_vyzvy_Tuzinska.pdf target=“_blank“>Pracovný program Klíma – M.Tužinská

/HORIZONT_2020/2019/Tour_de_ERA_2019/Bratislava/190429_SC3_ENERGY_aktualne_vyzvy_Tuzinska.pdf target=“_blank“>Pracovný program Energy – M.Tužinská

/HORIZONT_2020/2019/Tour_de_ERA_2019/Bratislava/Delegat_Bracinik_Tour_de_ERA_BA_2019.pdf target=“_blank“>Horizont 2020 – Energy – P.Braciník

/HORIZONT_2020/2019/Tour_de_ERA_2019/Bratislava/Enhanced_EIC_Pilot_Tour_de_ERA_29042019.pdf target=“_blank“>EIC pilot – L.Dávidová

/HORIZONT_2020/2019/Tour_de_ERA_2019/Bratislava/Solargis_H2020_20190429_Suri.pdf target=“_blank“>Projekt Solargis. Skúsenosti s H2020 – M. Šúri

/HORIZONT_2020/2019/Tour_de_ERA_2019/Bratislava/Palkova_prezentacia_BA.pdf target=“_blank“>Tipy a rady hodnotiteľky – Z. Palková

/HORIZONT_2020/2019/Tour_de_ERA_2019/Bratislava/ETIKA_v_H2020_Tour_de_ERA_BA.pptx target=“_blank“>Etika v H2020 – S.Ftáčniková

  

Druhý deň: 30.04.2019 od 9.00h.

Workshop: /HORIZONT_2020/2019/Tour_de_ERA_2019/ERAtour_workshop_v21032019.pptx target=“_blank“>Ako napísať dobrý projektový návrh H2020

Program 2. deň – Workshop „Ako napísať dobrý projektový návrh H2020“ 

Miesto: CVTI SR (2.posch), Lamačská cesta 8/A, Bratislava

Na tomto linku si môžete stiahnuť prezentácie z podujatia. Videozáznam z prezentácií je dostupný na: https://archiv.nti.sk/tag?baera 

 

Upozorňujeme, že nie všetky prezentácie a videozáznamy mohli byť zverejnené.

 

Taktiež poprosíme o Vašu minútku času pre vyplnenie krátkeho dotazníka k účasti v programe H2020 a dotazníka spätnej väzby, ktorý nájdete na tomto linku.

 

Podrobný plán Tour de ERA