Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Tour de ERA – Košice

Naše podujatia

V mesiaci april sme organizovali podujatie pod názvom Tour de ERA v Košiciach. ERA – Európsky výskumný priestor (ERA) znamená jednotný výskumný priestor, ktorý predstavuje platformu vytvorenú za účelom zoskupenia a posilnenia výskumných úsilí na úrovni EÚ ich koordináciou s národnými a medzinárodnými iniciatívami.
 

Išlo o 2-dňové podujatie v piatich vybraných slovenských mestách.

Prvý deň bol venovaný predstaveniu programov medzinárodnej spolupráce s dôrazom na Horizont 2020. Druhý deň sa venoval téme „Ako napísať dobrý projektový návrh H2020“.

 

Prvý deň: 16.04.2019 od 9.00h. do 16.00h.  

Podujatie bolo v úvode venované predstaveniu programov Európskeho výskumného priestoru (ERA), následne programu Horizont 2020 a  jeho dvom oblastiam: Nanotechnológie, pokročilé materiály, biotechnológie, pokročilé výrobné procesy, Rošírenie účasti a šírenie excelentnosti, MSCA, atď.

Cieľovou skupinou bola široká vedecko-výskumná komunita a verejnosť.

/HORIZONT_2020/2019/Tour_de_ERA_2019/Tour_de_ERA_Kosice_final.pdf target=“_blank“>Program prvého dňa 

Miesto: Vedecký partk Technicom, Košice

Prezentácie:

/HORIZONT_2020/2019/Tour_de_ERA_2019/Kosice/ERI_Lavrin_Skyba_SK4ERA_2019.pdf target=“_blank“>Európsky výskumné infraštruktúry a prezentácia úspešnej účasti slovenskej inštitúcie – ÚEF SAV Košice – Anton Lavrin

/HORIZONT_2020/2019/Tour_de_ERA_2019/Kosice/MSCA_Kosice.pdf target=“_blank“>MSCA v Horizonte 2020 – Iveta Hermanovská

/HORIZONT_2020/2019/Tour_de_ERA_2019/Kosice/Prezentacia_Tour-ERA_Kosice_DJ.pdf target=“_blank“>Nanotechnológie a pokročilé materiály, biotechnológie, pokročilé výrobné procesy, Pracovný program NMBP 2018-2020, Výzvy 2019-2020

/HORIZONT_2020/2019/Tour_de_ERA_2019/Kosice/Erasmus__podpora_inovacii.pdf target=“_blank“>Erasmus+ – Gabriela Mezeiová

/HORIZONT_2020/2019/Tour_de_ERA_2019/Kosice/H2020_prezentacia_-_Kosice_2019_-_iff09x_-_Nagyova.pdf target=“_blank“>Tipy a rady hodnotiteľa – Iveta Rajničová Nagyová

/HORIZONT_2020/2019/Tour_de_ERA_2019/Zilina/European-Innovation-Council_Petrasova.pdf target=“_blank“>EIC – V. Petrášová

  

Druhý deň: 17.04.2019 od 9.00h.

Workshop: /HORIZONT_2020/2019/Tour_de_ERA_2019/ERAtour_workshop_v21032019.pptx target=“_blank“>Ako napísať dobrý projektový návrh H2020

Miesto: Vedecký partk Technicom, Košice

 

 

Nasledovať bude: 25.-26.4. – Nitra, 29.-30.4. – Bratislava

Podrobný plán Tour de ERA a registrácie do všetkých miest.