Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Tour de ERA – Banská Bystrica

Naše podujatia

V mesiaci april sme organizovali podujatie pod názvom Tour de ERA v Banskej Bystrici. ERA – Európsky výskumný priestor (ERA) znamená jednotný výskumný priestor, ktorý predstavuje platformu vytvorenú za účelom zoskupenia a posilnenia výskumných úsilí na úrovni EÚ ich koordináciou s národnými a medzinárodnými iniciatívami.
 

Išlo o 2-dňové podujatie v piatich vybraných slovenských mestách.

Prvý deň bol venovaný predstaveniu programov medzinárodnej spolupráce s dôrazom na Horizont 2020. Druhý deň sa venoval téme „Ako napísať dobrý projektový návrh H2020“
 

 Horizont_2020/pozvanka_cvti_era_web.jpg alt=“Tour de ERA“ />

 

Prvý deň: 04.04.2019 od 9.00h. do 16.00h.  

Podujatie bolo v úvode venované predstaveniu programov Európskeho výskumného priestoru (ERA), následne programu Horizont 2020 a  jeho dvom oblastiam: Európa v meniacom sa svete (SC6) a Veda pre a so spoločnosťou (SwafS) v programe Horizont 2020.

Cieľovou skupinou bola široká vedecko-výskumná komunita a verejnosť.

/HORIZONT_2020/2019/Tour_de_ERA_2019/BB/Program_Tour_de_ERA_BB_4.4.2019_v100.pdf target=“_blank“>Program prvého dňa

Miesto: Aula Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, Banská Bystrica.

 

Prezentácie zo seminára H2020

/HORIZONT_2020/2019/Tour_de_ERA_2019/BB/Bitusikova_ERA_Tour_UMB_04042019.pdf target=“_blank“>Smerovanie a stratégia oblasti SC6. Tipy a rady hodnotiteľa – Alexandrá Bitušiková

/HORIZONT_2020/2019/Tour_de_ERA_2019/BB/2019_WP_SC6_Simkova_04042019_v100_na_web.pdf target=“_blank“>Pracovný program pre oblasti SC6, otvorené výzvy 2020. „/HORIZONT_2020/2019/Tour_de_ERA_2019/BB/2020_WP_SwafS_BB_v1_na_web.pdf target=“_blank“>Veda so a pre spoločnosť“ a jej výzvy. /HORIZONT_2020/2019/Tour_de_ERA_2019/BB/Prezentacia_Partner_Search_Simkova_BB_na_web.pdf target=“_blank“>Vyhľadávanie partnerov – Katarína Šimková

(3 prezentácie)

Úspešné projekty:

Projekt /HORIZONT_2020/2019/Tour_de_ERA_2019/BB/HubIT_project_presentation_4.4.2019.pdf target=“_blank“>HubIT – Gabriela Mezeiová

Projekt /HORIZONT_2020/2019/Tour_de_ERA_2019/BB/Hofreiter_PROMISE_BB_4.4.2019.pptx target=“_blank“>PROMISE – Roman Hofreiter (doplnená čoskoro)

Projekt /HORIZONT_2020/2019/Tour_de_ERA_2019/BB/CHARMED_CVTI_tour_ERA_BB_april_4_2019_na_web.pdf target=“_blank“>CHARMED  – Magdaléna Pichlerová

/HORIZONT_2020/2019/Tour_de_ERA_2019/BB/BB_2019_MSCA.pdf target=“_blank“>MSCA v Horizonte 2020 – Iveta Hermanovská

/HORIZONT_2020/2019/Tour_de_ERA_2019/BB/ETIKA_v_H2020_Tour_de_ERA_BB_2019.pptx target=“_blank“>Etika v H2020 a vo výskumnom projekte –  Soňa Ftáčniková

 

Druhý deň: 05.04.2019 od 9.00h.

Workshop: /HORIZONT_2020/2019/Tour_de_ERA_2019/ERAtour_workshop_v21032019.pptx target=“_blank“>Ako napísať dobrý projektový návrh H2020

Miesto: v priestoroch UMB, Cesta na amfiteáter 1, 3. poschodie, Banská Bystrica.

 

 

Nasledovali: 16.-17.4. – Košice, 25.-26.4. – Nitra, 29.-30.4. – Bratislava

Podrobný plán Tour de ERA