Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Spoločný Info deň BBI JU – prezentácie

Naše podujatia

Dňa 22. júna 2017 usporiadalo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v spolupráci s Technologickým centrom Akadémie vied Českej republiky Spoločný informačný deň venovaný iniciatíve Bio-based Industries Joint Undertaking / Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI JU) a informáciám k aktuálnym výzvam na predkladanie návrhov projektov. Podujatie sa uskutočnilo v Bratislave, na Lamačskej ceste 8/A v budove CVTI SR.

Podujatie bolo venované spoločnostiam a výskumným organizáciám, ktoré zaujímalo fungovanie a financovanie Spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály  (BBI JU),  ktoré chcú spolupracovať s európskymi partnermi v rámci spoločných výskumných a inovačných projektov.

 

Podujatie bolo bezplatné, avšak bolo potrebné sa vopred registrovať REGISTRACIA

V prípade otázok je možné kontaktovať Natasa.Hurtova@cvtisr.sk alebo Konickova@tc.cz.

Pozrite si záznam z Info dňa.

/HORIZONT_2020/FOOD_security/SK_Agenda_SK_CZ_ID_Final.docx>Program podujatia.

/HORIZONT_2020/FOOD_security/BBI_JU_ID_22062017/PREZENTACIE_PDF.zip target=“_blank“>Prezentácie