Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Špeciálny leták pre vedcov o JRC

Naše podujatia

V prílohe nájdete októbrové číslo špeciálneho mesačného letáku určeného pre vedeckú komunitu. „/HORIZONT_2020/JRC-Annual-Lecture.pdf>Veda a politika: Čo je na programe v EÚ?“ Poskytuje prehľad o činnosti európskych inštitúcií, rekapituluje najvýznamnejšie vedecké konferencie a stretnutia s významnými vplyvnými politikmi a v tejto súvislosti Vám predstavujeme najnovšie správy a aktuality o GR JRC.
Prihlásiť alebo odhlásiť sa možete na adrese: JRC-STAKEHOLDERS@ec.europa.eu