Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Slovensko – český informačný deň pre oblasť Secure Societies

Naše podujatia

Informačný deň pre oblasť Secure Societies sa uskutočnil dňa 5. júna 2018 od 9.00 hod. v buduve CVTI SR, Bratislava. Následne po informačnom dni bol workshop k písaniu projektov v tejto oblasti v rámci programu Horizont 2020.

Cieľovou skupinou informačného dňa a workshopu k písaniu projektov boli vedecko-výskumní pracovníci, ktorí majú záujem o účasť v programe H2020 Secure Societies.

P/HORIZONT_2020/Bezpecnost/2018/Program_SC7_Bratislava_2018_5_6_Final_PB.pdf target=“_blank“>rogram podujatia.

Registrácia na informačný deň

Registrácia na workshop (max. 15 osôb, podlieha výberu)

  

PREZENTÁCIE:

/HORIZONT_2020/Bezpecnost/2018/0_ETIKAaDATA_vPROJEKTECH_Bratislava_2018.pdf target=“_blank“>Etika a dáta v projektoch Horizontu 2020,

/HORIZONT_2020/Bezpecnost/2018/20180223_-_presentation_Focus_Area_SU.pdf target=“_blank“>Focus Areas – Boosting the effectiveness of the Security Union,

/HORIZONT_2020/Bezpecnost/2018/Rules_and_practical_recommendations_2018_updated_doobeda.pdf target=“_blank“>Rules and practical recommendations for proposalpreparation – Markus MÜLLER,

/HORIZONT_2020/Bezpecnost/2018/Infoden_SecSoc_jun_2018_.pdf target=“_blank“>Secure Society – prehľad – Štefan Luby

How to write a RIA proposal from the coordinator’s perspective – Transport domain – Giuseppe Lugano

 

Videozáznam z podujatia nájdete pod linkami:

https://archive.tp.cvtisr.sk?33487655

https://archive.tp.cvtisr.sk?33512612

https://archive.tp.cvtisr.sk?33547584

Horizont_2020/IMG_5696.JPG width=“411″ height=“308″ />