Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Seminár k otázkam Rodovej rovnosti v Horizonte 2020

Naše podujatia

Seminár ,,Rodová rovnosť v H2020“ sa uskutočnil dňa 20.10.2015 o 13:00 na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave v budove CVTI SR v konferenčnej miestnosti na druhom poschodí.

 

Na seminári vystúpila národná delegátka pre oblasť SC6, pani Alexandra Bitušíková s prezentáciou o rodovej rovnosti v Horizonte 2020. Ako ďalší hosť vystúpila pani Marcela Linková zo Sociologického ústavu AV ČR s prezentáciou o rodovej rovnosti vo vede. Pani Dagmar Cagáňová predniesla, ako členka tímu úspešného projektu zameraného na rodovú rovnosť, svoje skúsenosti s týmto druhom projektov v rámcových programoch. A v neposlednom rade odzneli aktuálne výzvy na obdobie 2016-2017 z oblasti Veda pre spoločnosť a so spoločnosťou, ktoré sú zamerané na otázky rodovej rovnosti.

 

Otázky rodovej rovnosti majú prierezový charakter naprieč celým Horizontom 2020 a sú dôležitou súčasťou projektových návrhov.

/HORIZONT_2020/Gender/GENDER_PROGRAM.docx>PROGRAM PODUJATIA

PREZENTÁCIE:

/HORIZONT_2020/Gender/NCP_SK_Linkova_gender_v_H2020_fin.pdf>Rodová rovnosť vo vede a jej premietnutie do Horizontu 2020: Marcela Linková

/HORIZONT_2020/Gender/Rodove_aspekty_v_H2020_20102015.pdf>Rodová rovnosť v Horizonte 2020: Alexandra Bitušíková

/HORIZONT_2020/Gender/GENDER_PROGRAM.docx>Dagmar Cagáňová

/HORIZONT_2020/Gender/Vyzvy_zaoberajuce_sa_rovnostou_pohlavi.pdf>Výzvy zaoberajúce sa rovnosťou pohlaví: Jakub Birka