Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Seminár ERA Chairs 2018

Naše podujatia

Dňa 12. septembra 2018 sa v priestoroch Technologického centra v Prahe konal česko-slovenský seminár zameraný na prípravu návrhov projektov v rámci výzvy ERA Chairs-2018

Zámerom seminára bolo oboznámiť účastníkov so zásadami prípravy projektového návrhu WIDESPREAD-04-2019, poskytnúť informácie o finančných špecifikách a stratégiách, ktoré musí návrh obsahovať. V rámci programu boli prezentované štatistické výstupy z predošlých výziev, nedostatky návrhov z pohľadu hodnotiteľov, proces hodnotenia ako aj  skúsenosti koordinátorov návrhov, ktoré uspeli v rámci výzvy 2017.

 

/HORIZONT_2020/2018-09-12_program_priprava_projektu_ERA_Chiars_-_draft.doc target=“_blank“>Program

Prezentácie z podujatia podľa programu na stiahnutie.

/HORIZONT_2020/Spolocenske_oblasti/ERA_Chair/1._Uvod_vyzva_ERA_Chairs_2018_-_Voseckova_Anna.pdf target=“_blank“>Výzva ERA Chairs 2018 – Anna Vosečková

/HORIZONT_2020/Spolocenske_oblasti/ERA_Chair/2._Statistika_vyzev_-_Frank_Daniel.pdf target=“_blank“>Statistické údaje prvních výzev ERA ChairsDaniel Frank, TC AV ČR

/HORIZONT_2020/Spolocenske_oblasti/ERA_Chair/3._Proces_hodnoceni_-_Voseckova_Anna.pdf target=“_blank“>Proces hodnoceníAnna Vosečková, TC AV ČR

/HORIZONT_2020/Spolocenske_oblasti/ERA_Chair/4._Excelence_dopad_implementace_-_Hurtova_Natasa.pdf target=“_blank“>Excelence, dopad a implementaceNataša Hurtová, CVTI SR

/HORIZONT_2020/Spolocenske_oblasti/ERA_Chair/5._Financni_specifika_a_rozpocet_-_Chvojkova_Lenka.pdf target=“_blank“>Finanční specifika a příprava rozpočtu projektuMarie Horniecká, TC AV ČR

/HORIZONT_2020/Spolocenske_oblasti/ERA_Chair/6._Heyrovsky_ERA_Chair_-_Zelenkova_Veronika.pdf target=“_blank“>Zkušenosti českého projektu (z výzvy 2017) – ERA Chair project at J.Heyrovský Institute of Physical Chemistry of the CAS

/HORIZONT_2020/Spolocenske_oblasti/ERA_Chair/7._LAMatCU_-_Lisonova_Zuzana.pdf target=“_blank“>Zkušenosti slovenského projektu LAMatCU (z výzvy 2017) – Zuzana Lisoňová, Univerzita Komenského v Bratislavě

/HORIZONT_2020/Spolocenske_oblasti/ERA_Chair/8._RRI_ERA_Chairs_2018_-_Voseckova_Anna.pdf target=“_blank“>RRI v Horizontu 2020Anna Vosečková, TC AV ČR

/HORIZONT_2020/Spolocenske_oblasti/ERA_Chair/9._Dissemination_Exploitation-_Kobert_Martin.pdf target=“_blank“>Strategie pro šíření a využití výsledkůMartin Kobert, TC AV ČR

/HORIZONT_2020/Spolocenske_oblasti/ERA_Chair/10._Etika_ERA_CHAIRS_-_Hillerova_Eva.pdf target=“_blank“>Etika jako strategie a integrální součást návrhuEva Hillerová, TC AV ČR

/HORIZONT_2020/Spolocenske_oblasti/ERA_Chair/11._Gender_-_Dvorackova_Jana.pdf target=“_blank“>Gender v projektech H2020Marcela Linková, NKC – gender a věda

 

Nejčastější komentáře a chyby – Anna Vosečková, TC AV ČR

 

 

Kontakt:

Anna Vosečková

Nataša Hurtová