Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Regionálny informačný deň, Brokerage Event a Proposal Check v Bratislave

Naše podujatia

  • Začiatok
    12.11.2019, 08:30
  • Koniec
    13.11.2019, 17:00
  • Typ podujatia
    Informačný deň

Dovoľujem mi si Vás upozorniť na zaujímave podujatie pre oblasť SC6 Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovatívne a reflexívne spoločnosti programu Horizont 2020, ktoré  sa uskutočni v dňoch 12. – 13.11.2019 v Bratislave v hoteli Saffron. Zaznačte si to ihneď do kalendárov.

Pôjde o 2 –dňové podujatie a je nutná registrácia, ktorá je už otvorená na webe https://societiesbrokerage2020.b2match.io/.

Prvý deň bude mať Regionálny informačný deň. Následne bude matchmakingové podujatie a burza partnerov. Nasledujúci deň budeme pokračovať v informovaní o výzvach atď. Viac informácií už nájdete už na našej novej webovej stránke http://eraportal.sk/aktuality/medzinarodny-brockerage-event-sc6-v-bratislave/ a aj na stránke podujatia.

Rovnako ako v minulom roku, projekt Net4Society ponúka aj službu kontroly projektových návrhov počas regionálneho informačného dňa. V tejto časti budete môcť za prítomnosti skúsených SC6 NCP, hodnotiteľov SC6 predstaviť a prejsť si Vaše návrhy.