Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Potravinová bezpečnosť, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo v Horizonte 2020

Naše podujatia

Informačný deň na tému Potravinová bezpečnosť, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo v Horizonte 2020sa uskutočnil 12. februára 2015 v Nitre.

Informačný deň bol zameraný na výzvy SC2 (Foof security) a SC5 (Climate actions) aktuálne v roku 2015.

 

Miesto konania:             Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

 

/HORIZONT_2020/FOOD_security/Food__Climate_12_02_2015_Program_Final.pdf>Program podujatia

Prezentácie

 

podujatia/Vyber_foto_na_web_z_Info_dni/Foto_Luzianky_12022015.JPG alt=“ID Luzianky 2015″ title=“ID Luzianky 2015″ />