Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Píšeme projekt ERC – Starting a Consolidator grant

Naše podujatia

Kancelária Národných kontaktných bodov Horizontu 2020 pripravila interaktívny workshop Píšeme projekt ERC – Starting a Consolidator grant, ktorý sa uskutočnil 9. júla 2018 v Centre vedecko-technických informácií SR.

Záujemcovia o podávanie projektov v schémach ERC Starting a Consolidator grant v rámci výziev ERC Pracovného programu 2019 – 2020 mali možnosť konzultovať kvalitu projektového návrhu so skúseným hodnotiteľom a Národnými kontaktnými bodmi pre Európsku radu pre výskum.      

/HORIZONT_2020/ERC/2018/Program_ERC_seminar.pdf target=“_blank“>Program podujatia

 

Horizont_2020/vaskova__42_of_72__1.jpg alt=“ERC“ />