Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Nové výzvy Horizontu 2020 pre NMBP (2016 – 2017)

Naše podujatia

Pozývame Vás na ďalšie podujatie organizované na pôde CVTI SR s názvom Nové výzvy Horizontu 2020 pre oblasť Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie (2016 – 2017). Podujatie nadväzuje na to, že Európska komisia zverejnila nové pracovné programy na roky 2016 – 2017 a ich súčasťou sú aj výzvy na tieto roky.

Nové pracovné programy 2016-2017 aj pre túto oblasť nájdete tu.

  

Kedy:   28.10.2015

Čas:    od 8:30 hod. do 12 hod.

Kde:    Centrum vedecko – technických informácií SR, Lamačská 8A, Bratislava, Konferenčná miestnosť – 2. posch.       

                    

2515>Registrácia je nutná z kapacitných dôvodov.

/HORIZONT_2020/NANO/2015-10-28_Program-NMBP_Infoden.pdf>Program

 

Prezentácie:

/HORIZONT_2020/NANO/Golota_H2020-NMBP_2015-10-26SK_.pdf>Výzvy v NMBP na roky 2016 – 2017: Martin Golota

/HORIZONT_2020/SC2_a_SC5/Financie.pdf>Financie v Horizonte 2020: Peter Beňo

/HORIZONT_2020/SC2_a_SC5/Filus_SMEI2015_Infodays_2015-10.pdf>Horizont 2020 pre firmy – SME Instrument a Fast Track to Innovation: Ivan Filus