Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Národný informačný deň pre Opatrenia v oblasti klímy, efektívne využívanie zdrojov a suroviny

Naše podujatia

Národný informačný deň pre Opatrenia v oblasti klímy, efektívne využívanie zdrojov a suroviny, ktorý sa uskutočnil dňa 16.11.2017 od 9:00 – 14:00 hod. v budove CVTI SR.

Na informačnom dni boli zástupcami Európskej komisie prezentovaný nový pracovný program a výzvy na obdobie 2018 – 2020.

Predstavené boli aj úspešné slovenské projekty.

/HORIZONT_2020/Climate/PROGRAM_INFO_DEN_SC5.pdf target=“_blank“>Pozrite si program.

 

Prezentácie: