Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Národný informačný deň Horizont 2020 SC2

Naše podujatia

Pozývame Vás na /HORIZONT_2020/SC2_a_SC5/SC2_2017/Pozvanka__SK_NID_SC2.docx target=“_blank“>Národný informačný deň Horizont 2020 pre oblasť Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo (SC2).  

Dovoľujem si Vás pozvať na informačný deň, ktorý sa konal pri príležitosti zverejnenia pracovného programu na roky 2018-2020 pre spoločenskú výzvu 2. Hlavnou témou boli nové výzvy a očakávané výstupy na posilnenie európskeho agropotravinárstva a biohospodárstva, o ktorých hovoril pán Marc Duponcel z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

V rámci programu sa hovorilo o súčasnom stave výskumu a inovácií v oblasti agropotravinárstva, lesného hospodárstva a biohospodárstva a tiež sa o vlastné skúsenosti podelili slovenskí riešitelia, ktorí sú členmi medzinárodných konzorcií úspešných projektov.

Účastníci mali možnosť položiť prezentujúcim otázky a tiež v rámci networkingu nadviazať kontakty pre ďalšiu spoluprácu.

Kedy:    7. november 2017

Kde:      Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky

 

/HORIZONT_2020/SC2_a_SC5/SC2_2017/PROGRAM_SK_NID_SC2.docx target=“_blank“>Program podujatia.

 

Prezentácie:

/HORIZONT_2020/SC2_a_SC5/SC2_2017/1_Marc_Duponcel_2_.pdf target=“_blank“>Nové výzvy a očakávané výstupy na posilnenie európskeho agropotravinárstva a biohospodárstva Marc Duponcel

/HORIZONT_2020/SC2_a_SC5/SC2_2017/2_Monika_Deneva.pdf target=“_blank“>Štartujeme inovácie – Monika Deneva

 

Príklady úspešných projektov s účasťou slovenských partnerov:

/HORIZONT_2020/SC2_a_SC5/SC2_2017/5_Tatiana_Kluvankova.pdf target=“_blank“>SIMRA/HORIZONT_2020/SC2_a_SC5/SC2_2017/5_Tatiana_Kluvankova.pdf target=“_blank“> (RIA) Social Innovation in Marginalised Rural Areas (SIMRA) – Tatiana Kluvánková

/HORIZONT_2020/SC2_a_SC5/SC2_2017/3_Jana_Hrenova.pdf target=“_blank“>SusAn (ERA-NET) – Jana Hreňová

/HORIZONT_2020/SC2_a_SC5/SC2_2017/4_Ivan_Bahelka.pdf target=“_blank“>IPEMA (COST) – Ivan Bahelka

BIOWAYS (CSA) –  – Róbert Miškuf, CEO

/HORIZONT_2020/SC2_a_SC5/SC2_2017/6_natasa_hurtova.pdf target=“_blank“>Účasť Slovenska v Horizonte H2020 – SC2

/HORIZONT_2020/SC2_a_SC5/SC2_2017/7_Veronika_Dugovicova.pdf target=“_blank“>Účasť Slovenska v Horizonte H2020 – SC5