Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Národný informačný deň Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia (SC3) a EURATOM

Naše podujatia

Národný informačný deň Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia (SC3) a EURATOM, ktorý sa uskutočnil dňa 29. novembra 2017 od 9:00 do 14:00 hod. v Grand Hoteli River Park, Dvořákovo nábrežie 6, Bratislava.

Na informačnom dni bol odprezentovaný nový pracovný program a výzvy na obdobie 2018 – 2020 pre SC3 a 2018 pre EURATOM. Zástupkyňa Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli predstavila podpornú činnosť pre Horizont 2020. Podpora pri písaní projektov ako dobré rady od hodnotiteľky, či skúsenosti s manažmentom úspešného slovenského projektu mali tiež rečníkov na tomto podujatí.

/HORIZONT_2020/Climate/PROGRAM_INFO_DEN_SC3.docx target=“_blank“>Program

 

PREZENTÁCIE:

/HORIZONT_2020/Energy/ID_SC3_Euratom_11_2017/ZUBEREC_WP_ENERGY_2018-2020.pdf target=“_blank“>Pracovný program 2018-20, výzvy – V.Zuberec

/HORIZONT_2020/Energy/ID_SC3_Euratom_11_2017/DUGOVICOVA_ENERGY.pdf target=“_blank“>Účasť SR v SC3 – V. Dugovičová

/HORIZONT_2020/Energy/ID_SC3_Euratom_11_2017/HURTOVA_EURATOM.pdf target=“_blank“>EURATOM – RÁMCOVÝ PROGRAM V OBLASTI VÝSKUMU A ODBORNEJ PRÍPRAVY. VYHODNOTENIE VÝZIEV Z ROKOV 2014-2017 A ÚSPEŠNOSŤ SLOVENSKA – N.Hurtová

/HORIZONT_2020/Energy/ID_SC3_Euratom_11_2017/KORRITOVA_WP_EURATOM_2018.pdf target=“_blank“>Pracovný program 2018-20 pre Euratom a výzvy programu – V. Korritová

/HORIZONT_2020/Energy/ID_SC3_Euratom_11_2017/LESAYOVA_SLORD.pdf target=“_blank“>Podpora programu Horizont 2020 – SLORD – T. Lessayová

/HORIZONT_2020/Energy/ID_SC3_Euratom_11_2017/PALKOVA_EVALUATION.pdf target=“_blank“>Rady hodnotiteľa – Zuzana Palková

/HORIZONT_2020/Energy/ID_SC3_Euratom_11_2017/BEHUL_ATOS.pdf target=“_blank“>Úspešné slovenské projekty –  R.Behúl

 

Informačný deň je organizovaný ako jeden zo side eventov konferencie SET PLAN https://www.setplan2017.sk/. Je potrebné registrovať sa na informačný deň a konferenciu zvlášť.