Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Informačný deň v oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva, lesníctva a biohospodárstva

Naše podujatia

V júni sa uskutočnil ďalší zo série našich informačných dní.

KEDY: 9. júna 2014

KDE: CVTI SR, Bratislava, 2.poschodie

CIEĽ: Informačný deň k výzvam vyhlásených v rámci spoločenských výziev Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo a Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny

PREZENTÁCIE:

Mária Vidová

/prezentacie/CLIMATE/Hlavne_sucasne_a_pripravovane_strategicke_a_koncepcne_dokumenty__v_oblasti_zivotneho_prostredia__Vidova.pdf>Predstavenie politík Slovenskej republiky v oblasti

/prezentacie/CLIMATE/Hlavne_sucasne_a_pripravovane_strategicke_a_koncepcne_dokumenty__v_oblasti_zivotneho_prostredia__Vidova.pdf>životného prostredia

Tatjana Antalová

/prezentacie/CLIMATE/Predstavenie_politik_SR_v_oblasti_podohospodarstva__Antalova.pdf>Predstavenie politík Slovenskej republiky v oblasti

/prezentacie/CLIMATE/Predstavenie_politik_SR_v_oblasti_podohospodarstva__Antalova.pdf>pôdohospodárstva

Patrik Kolar

/prezentacie/FOOD_ppt/Societal_Challenge_2_Kolar.pdf>Aktuálne výzvy pre oblasti SC2

Patrik Kolar

/prezentacie/CLIMATE/Societal_Challenge_5_Kolar.pdf>Aktuálne výzvy pre oblasti SC5

Martina Fikselová

/prezentacie/CLIMATE/Ucast_Slovenska_v_tematickej_oblasti_KBBE_Fikselova.pdf>Úspešnosť SR v 7. rámcovom programe pre oblasti KBBE

Ingrid Kriššáková

/prezentacie/CLIMATE/Ucast_Slovenska_v_tematickej_oblasti_Zivotne_prostredie_a_zmeny_klimy_Krissakova.pdf>Úspešnosť SR v 7. rámcovom programe pre oblasti Environment

Zita Izakovičová

/prezentacie/CLIMATE/OpenNESS_–_priklad_uspesneho_projektu_Izakovicova.pdf>OpenNESS, príklad úspešného projektu

Viera Petrášová

/prezentacie/CLIMATE/Pravidla_ucasti_v_Horizonte_2020__Petrasova.pdf>Pravidlá účasti v Horizonte 2020

Viera Petrášová

/prezentacie/CLIMATE/Male_a_stredne_podniky_v_Horizonte_2020_Petrasova.pdf>Účasť malých a stredných podnikov v Horizonte2020