Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Informačný deň v oblasti Zdravie, demografické zmeny a kvalita života (SC1) Horizontu 2020,

Naše podujatia

/HORIZONT_2020/HEALTH/Pozvanka.doc target=“_blank“>Informačný deň v oblasti Zdravie, demografické zmeny a kvalita života (SC1) Horizontu 2020,  ktorý sa uskutočnil 13. novembra 2017 (pondelok) v Centre vedecko-technických informácií, konferenčná miestnosť na 2. poschodí (č. 235), Lamačská cesta 8/A, Bratislava.

Hlavným cieľom bolo predstaviť nové výzvy na podávanie návrhov projektov v rámci budúceho obdobia 2018 – 2020, ktoré budú zverejnené v novom pracovnom programe koncom októbra.

Účastníci podujatia mali jedinečnú príležitosť získať skúsenosti od riešiteľov úspešných projektov a tiež hodnotiteľky projektov v oblasti SC1.

  

/HORIZONT_2020/HEALTH/ID_11_2017/Program_final.pdf target=“_blank“>Program

Prezentácie:

/HORIZONT_2020/HEALTH/ID_11_2017/Vysledky_vyziev_2014_-_2017_Hermanovska.pdf target=“_blank“>Výsledky výziev 2014 – 2017 – Iveta Hermanovská

/HORIZONT_2020/HEALTH/ID_11_2017/WP_2018_-_2020_Krepelkova.pdf target=“_blank“>Pracovný program – 2018-20 – Katarína Krepelková

/HORIZONT_2020/HEALTH/ID_11_2017/Rady_hodnotitela-_Nagyova.pdf target=“_blank“>Rady hodnotiteľa návrhov projektov v H2020 – Iveta Rajničová Nagyová

Predstavujeme úspešný projekt JPND “ReFrame” – Norbert Žilka

  

Horizont_2020/Foto_repre_ID_health_11_2017.jpg alt=“ID “ width=“410″ height=“230″ />