Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Informačný deň v oblasti Zdravie, demografické zmeny a kvalita života Horizontu 2020

Naše podujatia