Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Informačný deň v oblasti Spreading Excellence and Widening Participation

Naše podujatia

Národná kancelária NCP Horizont 2020 pri CVTI SR v spolupráci s TC AV ČR usporiadali 12.júna 2018 v Bratislave informačný deň v nadväznosti na aktuálne otázky v oblasti Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti, ktorého cieľom bolo priblížiť pracovný program 2018 s ťažiskom na Twinning.

Anna Vosečková, NCP z TC AVČR odprezentovala pracovny pogram s prezentáciou Telemachosa TELEMACHOU, zástupcu Európskej Komisie.

Dôležitou súčasťou podujatia bola interaktívna časť  podujatia zameraná na prípravu konkurencieschopného projektu s praktickými informáciami a radami z oblasti finančného plánovania a manažmentu, ale aj z oblasti ochrany duševného vlastníctva s prihliadnutím na požiadavky výzvy Twinning.

 

/HORIZONT_2020/Spolocenske_oblasti/Widening/SK_Agenda_SK_CZ_ID_v_05062018.pdf target=“_blank“>Program

 

PREZENTÁCIE:

 /HORIZONT_2020/SEAWP/1_VYSLEDKY_HURTOVA.pdf target=“_blank“>Výsledky

/HORIZONT_2020/SEAWP/2_WIDENING_WP_2018-20_TELEMACHOS.pdf target=“_blank“>WP 2018-2020

/HORIZONT_2020/SEAWP/3_HODNOTENIE_VOSECKOVA.pdf target=“_blank“>Hodnotenie

/HORIZONT_2020/SEAWP/4_MultiCoop_Tomaniova.pdf target=“_blank“>MULTICOOP

/HORIZONT_2020/SEAWP/5_WIDE_NET_VOSECKOVA.pdf>NCP.WIDE-NET

/HORIZONT_2020/SEAWP/6_IPR_and_commercialisation_H2020_Petrasova.pdf target=“_blank“>IPR