Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Informačný deň v oblasti Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie programu H 2020

Naše podujatia

Informačný deň v oblasti Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie Horizontu 2020, ktorý sa uskutočnil 5. decembra 2017 (utorok) od 9:00 do 14:00 hod. v Centre vedecko-technických informácií, konferenčná miestnosť na 2. poschodí (č. 235), Lamačská cesta 8/A, Bratislava predstavil nové výzvy na podávanie návrhov projektov v rámci posledného programového obdobia programu Horizont 2020 v rokoch 2018 – 2020 v oblasti NMBP, so zameraním na najbližšie výzvy 2018-2019, ktoré boli zverejnené v novom pracovnom programe 27.  októbra 2017.

Účastníci podujatia mali aj jedinečnú príležitosť získať skúsenosti od riešiteľov úspešných projektov a získať náhľad na ďalšie možnosti zapojenia sa do programov Horizontu 2020.

Informačný deň sa nezaoberal administratívnymi aspektami návrhov projektov a  predpokladala sa základná znalosť rámcového programu H2020 u účastníkov podujatia.

  

/HORIZONT_2020/NANO/2017-12-05_Program-NMBP_Infoden.docx target=“_blank“>Program k nahliadnutiu.

  

Prezentácie:

/HORIZONT_2020/NANO/ID_Nano_12_2017/PETEIN_InfoDay_Bratislava_2017.pdf target=“_blank“>New NMBP calls in WP 2018-2020 – in details: Arnaud Pétein

/HORIZONT_2020/NANO/ID_Nano_12_2017/Stejskalova.pdf target=“_blank“>Stratégia EU v podpore priemyselného výskumu a inovácií v H2020 a potom (FP 9): Eva Stejskalová

/HORIZONT_2020/NANO/ID_Nano_12_2017/Hluchy.pdf target=“_blank“>Success story  – IT nástroje v projektoch H2020: Ladislav Hluchý

/HORIZONT_2020/NANO/ID_Nano_12_2017/Galusek.pdf target=“_blank“>KETs Technology Centre (SK) + výzvy  Teaming na podporu účasti  krajín EU-13 v H2020 – success story:  Dušan Galusek

/HORIZONT_2020/NANO/ID_Nano_12_2017/Nejedlik.pdf target=“_blank“>Projekty COST – brána k ďalšej medzinárodnej spolupráci a tvorbe konzorcií: Pavol Nejedlík

/HORIZONT_2020/NANO/ID_Nano_12_2017/_CEITEC_presentation.pdf target=“_blank“>Nanotechnologické výzkumné infrastruktury v evropském kontextu a možnosti zapojení slovenských týmů: Ondřej Hradil

 

Horizont_2020/IMG_5082.JPG alt=“ID Nano 2017″ width=“459″ height=“306″ />