Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Informačný deň – Slovensko v Horizonte 2020

Naše podujatia

Pozývame Vás na Informačný deň na tému Slovensko v Horizonte 2020.

Témy:                Prezentácia úspešných projektov v Horizonte 2020

                            Rady hodnotiteľa projektov Horizontu H2020

                          Finančné otázky v Horizonte H2020

 

Dátum:              11.02.2016, od 9:00 hod. do 12:00 hod.

 

Miesto:               CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, konferenčná miestnosť, 2.poschodie

                

Cieľ: Cieľom Informačného dňa je oboznámiť potenciálnych záujemcov o podávanie projektových žiadostí v rámcovom programe Horizont 2020 s aktuálnou situáciou a o úspešných projektov zo Slovenska.

/HORIZONT_2020/Spolocenske_oblasti/Projekty_H2020_program-final.pdf>PROGRAM PODUJATIA

2491>REGISTRÁCIA

Prezentacie:

/HORIZONT_2020/Spolocenske_oblasti/Uvod_do_H2020.pdf>Slovensko v Horizonte 2020

Rady hodnotiteľa projektov v Horizonte 2020 – Ladislav Hluchý

/HORIZONT_2020/Spolocenske_oblasti/Slovensko_v_H2020/CIMULACT-Michalek.pdf>Projekt CIMULACT – Tomáš Michálek

/HORIZONT_2020/Spolocenske_oblasti/Slovensko_v_H2020/C2NET-Behul.pdf>Projekt C2NET – Roman Behul

/HORIZONT_2020/Spolocenske_oblasti/Slovensko_v_H2020/INSPIRATION-Ondrejicka.pdf>Projekt INSPIRATION – Vladimír Ondrejíčka

/HORIZONT_2020/Spolocenske_oblasti/Slovensko_v_H2020/OSIRIS-Kovac.pdf>Projekt OSIRIS – Jaroslav Kováč

/HORIZONT_2020/Spolocenske_oblasti/Slovensko_v_H2020/Sparks-Jencikova.pdf>Projekt SPARKS – Kristína Jenčíková