Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Informačný deň SC2 a SC5

Naše podujatia

Informačný deň pre oblasti SC2 – Potravinová bezpečnosť a SC5 – opatrenia v oblasti klímy Horizontu 2020 sa uskutočnil dňa 27.10.2015 od 10:00 na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave v budove CVTI SR v konferenčnej miestnosti na druhom poschodí.

 Najnovšie informácie o výzvach z oblastí SC2 a SC5 pre programové obdobie 2016-17 prednstavili rečníci z Európskej komisie, preto sa časť podujatia sa uskutočnila v anglickom jazyku.

 

/HORIZONT_2020/Climate/Programme_27_10_2015__2_.pdf>PROGRAM PODUJATIA

  

Prezentácie:

/HORIZONT_2020/SC2_a_SC5/H2020_Horizon_2020_in_brief_27_10_2015.pdf>Horizont 2020 v kocke – zmeny a novinky: Veronika Hanzelová

/HORIZONT_2020/SC2_a_SC5/H2020_Introduction_27_10_2015.pdf>Úvod do SC2 a SC5: Veronika Hanzelová

/HORIZONT_2020/SC2_a_SC5/H2020_PP_27102015.pdf>Participant Portal: Nataša Hurtová

/HORIZONT_2020/SC2_a_SC5/Filus_SMEI2015_Infodays_2015-10.pdf>Horizont 2020 pre firmy – SME Instrument a Fast Track to Innovation: Ivan Filus

/HORIZONT_2020/SC2_a_SC5/Financie.pdf>Financie v Horizonte 2020: Peter Beňo

/HORIZONT_2020/SC2_a_SC5/WP2016-2017_PC_Version_13_Bratislava.pdf>Societal Challenge 2, Work Programme 2016-17: Davide Amato

/HORIZONT_2020/SC2_a_SC5/2015_WP2016-17.pdf>Societal Challenge 5: Renzo Tomellini


Horizont_2020/IMG_5401.JPG alt=“Info DAY“ width=“397″ height=“265″ />