Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Informačný deň pre Výskumné infraštruktúry

Naše podujatia

Informačný deň – Európske výskumné infraštruktúry. Informačný deň Európske výskumné infraštruktúry sa zameral na nový pracovný program pre roky 2018/2019 ako aj pravidlá a výzvy, ktoré sprevádzajú fungovanie a služby, ktoré poskytujú Európske výskumné infraštruktúry. Priniesol vysvetlenia o využití výskumných infraštruktúr nielen pre priamych príjemcov grantov v H2020. Seminár je určený pre širokú vedecko-výskumnú komunitu.

 

Prehľad výziev v slovenskom jazyku môžete nájsť na tomto odkaze: Aktuálne výzvy pre oblasť Európske výskumné infraštruktúry.

 

Prezentácie si môžete pozrieť podľa jednotlivých bodov programu:

/HORIZONT_2020/Vyskumne_infrastruktury/ID_VI_2_2018/RI_in_H2020_WP2018-2020_SK_infoday.ppt target=“_blank“>Pracovný program 2018 – 2020 – nové výzvy a možnosti
Philippe Froissard, zástupca riaditeľa odboru výskumných infraštruktúr, Európska komisia, DG RTD

/HORIZONT_2020/Vyskumne_infrastruktury/ID_VI_2_2018/Lav__ID-ERI_02022018.pptx target=“_blank“>Úspešnosť a priame zapojenie slovenských inštitúcií vo výskumných infraštruktúrach
doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc., zástupca SR v PC RI CVTI SR

/HORIZONT_2020/Vyskumne_infrastruktury/ID_VI_2_2018/CVTI_1.pptx target=“_blank“>European Open Science Cloud
doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc., Ústav informatiky SAV

/HORIZONT_2020/Vyskumne_infrastruktury/ID_VI_2_2018/Vytvorenie_a_otvorenost_vyskumnych_infrastruktur.pptx target=“_blank“>Vytvorenie a otvorenosť výskumných infraštruktúr
JUDr. Viera Petrášová, NCP CVTI SR

/HORIZONT_2020/Vyskumne_infrastruktury/ID_VI_2_2018/zapojeni_CR_do_H2020_RICH.pdf target=“_blank“>Projekt RICH a zapojenie českých inštitúcií vo výskumných infraštruktúrach
Ing. Dominika Zsapkova Haringova, MBA, NCP TC AV ČR

/HORIZONT_2020/Vyskumne_infrastruktury/ID_VI_2_2018/ResInfra_DR_project_Krivjanska_02_02_2018_FINAL.pptx target=“_blank“>Resinfra@DR, Výskumné infraštruktúry v Dunajskom regióne
Mgr. Ing. Anna Krivjanská, CVTI SR

/HORIZONT_2020/Vyskumne_infrastruktury/ID_VI_2_2018/CEITEC_Nano__AM_2.2.2018.pptx target=“_blank“>Nový ESFRI projekt EuroNanoLab
Ing. Alena Malachová, CEITEC

Audiozaznam v mp3 formate:

1.cast- https://archive.tp.cvtisr.sk/input/rec/ec020218/vyskumneInfra-020218-part1.mp3

2.cast- https://archive.tp.cvtisr.sk/input/rec/ec020218/vyskumneInfra-020218-part2.mp3