Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Informačný deň pre oblasť Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava

Naše podujatia

Informačný deň pre oblasť Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava sa uskutočnil dňa 28. februára 2018 v Žiline. Informačný deň bol venovaný novému Pracovnému programu 2018-20 a otvoreným výzvam v roku 2018, pravidlám účasti a prezentáciám zameraným na uspešné projekty.

Pracovným jazykom podujatia bola angličtina.

Miesto konania:  Žilinská univerzita v Žiline, Nová menza, Vysokoškolákov 26, 010 01 Žilina

/HORIZONT_2020/Doprava/2018/Informacny_den_v_doprave_TK_v3.pdf>Program

 

PREZENTÁCIE:

/HORIZONT_2020/Doprava/2018/Doprava_28022018_-_Jakub_Simkovic.pdf target=“_blank“>Pracovný program Doprava 2018-20 – Jakub Šimkovič

/HORIZONT_2020/Doprava/2018/2018_02_28_H2020_Info_Day_UNIZA_-_Tatiana_Kovacikova.pptx target=“_blank“>How to prepare a successful proposal? – Tatiana Kováčiková

/HORIZONT_2020/Doprava/2018/European_Innovation_Council_-_Viera_Petrasova.pptx target=“_blank“>European Innovation Council – Viera Petrášová

/HORIZONT_2020/Doprava/2018/Financial_issues_ZA_-_Peter_Beno.pptx target=“_blank“>Financial Issues – Peter Beňo

/HORIZONT_2020/Doprava/2018/7.Succeeding-in-H2020-at-UNIZA-the-MoTiV-experience_Giuseppe-Lugano.pdf>Succeeding in H2020 at UNIZA: the MoTiV experience – Giuseppe Lugano

/HORIZONT_2020/Doprava/2018/ASuMED_Zilina_20180305_upload.pdf>Advanced Superconductor Motor Demonstrator (ASuMED) – Enric Pardo

 

Viac informácií – NCP jakub.simkovic@cvtisr.sk.