Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Informačný deň pre oblasť Bezpečná, čistá a efektívna energia

Naše podujatia

V máji sa uskutočnil ďalší zo série našich informačných dní.

KEDY: 15. máj 2014

KDE: CVTI SR, Bratislava, 2.poschodie

CIEĽ: Informačný deň k výzvam vyhlásených v rámci spoločenskej výzvy Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia.

PREZENTÁCIE:

Vladimír Zuberec

Európska komisia – DG Energy

/prezentacie/ENERGY/H2020_2014_Vladimir_Zuberec.pdf>Výzvy Horizontu 2020 v oblasti energií

Peter Beňo

SOVVA

/prezentacie/ENERGY/Uspesnost_SR_v_programe_7.RP_Peter_Beno.pdf>Úspešnosť SR v programe 7.RP

Pavel Starinský

Slovenská inovačná a energetická agentúra

/prezentacie/ENERGY/Uspesnost_SR_v_programe_IEE_Pavel_Starinsky.pdf>Úspešnosť SR v programe IEE

Ivan Filus

NCP

/prezentacie/ENERGY/Ucast_SME_v_Horizonte2020_Ivan_Filus.pdf>Účasť SME v Horizonte2020

Viera Petrášová

NCP

/prezentacie/ENERGY/Pravidla_ucasti_v_Horizonte_2020__Viera_Petrasova.pdf>Pravidlá účasti v Horizonte 2020

Pavel Starinský

Slovenská inovačná a energetická agentúra

/prezentacie/ENERGY/Uspesny_projekt_7.RP_CEUBIOM_Pavel_Starinsky.pdf>Úspešný projekt 7.RP: CEUBIOM

Marcel Lauko

Energetické centrum Bratislava

/prezentacie/ENERGY/Uspesny_projekt_IEE_TRANSPARENSE_Marcel_Lauko.pdf>Úspešný projekt IEE: TRANSPARENSE