Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Informačný deň k výzvam v oblastiach SC6 a Swafs

Naše podujatia

Informačný deň k výzvam v oblasti Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti (SC6) a Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť (Swafs) sa uskutočnil dňa 13. novembra 2018 od 9:30.hod. v budove CVTI SR, Bratislava.

 

Informačný deň bol určený vedeckým pracovníkom, organizáciám a inštitúciám, ktoré sa venujú výskumu a inováciám v oblasti spoločenských a humanitných vied a majú záujem podávať výskumný projekt v danej oblasti cez program Horizont 2020.

Cieľom podujatia bolo poskytnúť účastníkom informácie o danej oblasti, o jej pracovnom programe a výzvach, ktoré budú otvorené v nasledujúcom období v oboch oblastiach.

/HORIZONT_2020/Spolocenske_oblasti/SC6_2018/ID_SC6_Swafs_Agenda_Invitation_SJ_v100f.pptx target=“_blank“>Program podujatia.

 

Prezentácie:

/HORIZONT_2020/Spolocenske_oblasti/SC6_2018/Bitusikova_InfoDay_BraT_13112018_BIT.pdf target=“_blank“>Smerovanie a stratégie oblasti SC6 (socioekonomické a humanitné vedy – SSH) v H2020 a Horizon Europe – A.Bitušíková

/HORIZONT_2020/Spolocenske_oblasti/SC6_2018/2018_WP_SC6_Simkova_13112018_Simkova.pdf target=“_blank“>Pracovný program 2018-20, otvorené výzvy 2019 – K. Šimková

/HORIZONT_2020/Spolocenske_oblasti/SC6_2018/Prezentacia_Pravne_a_financne_otazky_Petrasova.pdf target=“_blank“>Právne a finančné otázky v H2020 – V. Petrášová

/HORIZONT_2020/ETIKA/ETIKA_v_H2020_Sc6_a_swafs_na_web.pptx target=“_blank“>Etika v H2020 a vo výskumnom projekte – S.Ftáčniková

/HORIZONT_2020/Spolocenske_oblasti/SC6_2018/Rodove_aspekty_v_H2020_13112018_Bitusikova.pdf target=“_blank“>Rodová rovnosť v H2020 a výskumnom projekte – A.Bitušíková

/HORIZONT_2020/Spolocenske_oblasti/SC6_2018/Otvoreny_pristup_a_Horizont_2020.pdf target=“_blank“>Open Access v H2020 – S.Horáková

/HORIZONT_2020/Spolocenske_oblasti/SC6_2018/Prakticke_skusenosti_hodnotitela_Bitusikova.pdf target=“_blank“>Tipy a rady hodnotiteľa – A.Bitušíková

/HORIZONT_2020/Spolocenske_oblasti/SC6_2018/2018_WP_SWAFS_Simkova_13112018.pdf target=“_blank“>Predstavenie oblasti „Veda so a pre spoločnosť“ a jej výzvy – K.Šimková

 

SC6/13_11_2018_3.jpg alt=“SC6 2018″ width=“495″ height=“278″ />